توضیحات محصول

تکنیک های قالب سازی                                                           ۱                                                                                                                                                          

ریخته گری                                                                                            ۲

فرایند ریخته گری                                                                                 ۲

ریخته گری در ماسه                                                                             ۳

ریخته گری دقیق-ریخته گری در سرامیک                                         ۴

پاشش فلز                                                                                             ۷

روکش کاری الکترولیتی                                                                      ۹

سنبه زنی                                                                                             ۱۲

ماشینکاری و عملیات براده برداری                                                  ۱۴

عملیات سطحی                                                                                    ۱۶

سنگ زنی و پولیش                                                                             ۱۷

پرداخت ارتعاشی                                                                                 ۱۸

سند بلاست                                                                                          ۱۸

لپینگ فشاری                                                                                       ۱۸

پرداخت الکتروشیمیایی                                                                     ۱۹

پرداخت با تخلیه الکتریکی                                                                 ۱۹

ادغام طراحی کامپیوتری و برنامه نویسی                                      ۲۰

فرایند ساخت با تخلیه الکتریکی                                                       ۲۶

ماشینکاری با تخلیه الکتریکی                                                          ۲۶

وایرکات                                                                                              ۲۹

ماشینکاری الکتروشیمیایی                                                              ۳۰ 

براده برداری شیمیایی اچ کردن                                                   ۳۱

سطوحی که عملیات اسپارک یا انحلال شیمیایی اچ شده اند          ۳۴

قالب برای قطعات تو خالی با شکل دلخواه                                      ۳۶

فرایند استریو-پلانوگرافی                                                               ۳۸

فایل ورد قابل ویرایش ۴۰ صفحه

تکنیک های قالبسازی

برای ساخت قالبهای تزریق از چند روش و یا ترکیب آنها استفاده می شود.

شکل ۵ نشانگر هزینه های نسبی ساخت کاویتی از مواد مختلف است.کاویتهای فولاد ،به مراتب گرانتر از کاویتهای ساخته شده از مواد دیگر هستند . علی رغم این موضوع ،معمولاً فولاد بر دیگر مواد ترجیح داده می شود. توضیح این تضاد ظاهری است که عمر مفید قالبهای فولاد ی بیشتر از بقیه قالبها است و همچنین هزینه های اضافی ساخت کاویتی فقط قسمتی از هزینه کل قالب است.

آماده شدن حفره قابلهای که با روکش کاری الکترونیکی ساخته می شوند. همانند روش های دیگر ،که در کارگاه انجام نمی شوند، ساعت کاری اضافه لازم دارد. این موضوع خوشایند نیست .ساخت مغریهایی که روکش کاری الکترولتی شده اند هفته ها و بلکه ماهها طول می کشد. برای نمونه سازی می توان کاویتی را از خنس فولاد گرم کار ساخت و همچنین می توان آنرا پرداخت نمود. هزینه های بالای تولید ،استفاده از مواد بهتر را توجیه می کند، چرا که هزرینه مواد معمولاً فقط %۲۰-۱۰ از کل هزینه قالب را تشکیل می دهد.

                                          

 

 

 

 

 

 

 

نظری بدهید