توضیحات محصول

قیمت در سایت های دیگر ۲۷ هزار تومان

این قالب دانلودی میباشد

دارای باکس دانلود

ابتدا افزونه های مورد نیاز رو نصب کنید که شامل :
افزونه وردپرس فارسی یا جلالی « WP-Jalaliاین افزونه در وردپرس فارسی شما وجود دارد. تنها
کافیست آن را فعال کنید»
افزونه « Breadcrumb NavXTاین افزونه ، باعث نمایش قسمت شما در اینجا هستید در بالای
قالب میشود »
افزونه « WordPress Popular Postsجهت نمایش مطالب پربازدید استفاده میشود »
افزونه « WordPress Related Postsجهت نمایش مطالب مرتبط یا قسمت دیدن این مطالب به شما
توصیه میشود »
افزونه « WP-PostViewsجهت نمایش بازدید مطالب استفاده میشود »
افزونه « WP-Statisticsجهت نمایش آمار وردپرس استفاده میشود »
افزونه « easy-bootstrap-shortcodesامکانات اضافی قالب – *توضیحات آن را حتما بخوانید »
افزونه « WP-Pagenaviنمایش دیگر صفحات بلاگ»

نظری بدهید