کنکور ارشد

توضیحات محصول

مجموعه‌ سوالات کامل  ۶ سال ۸۶ تا ۹۳

کنکور ارشد مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌

معرفی رشته  زمین‌ شناسی‌

کد رشته: ۱۲۰۱

منابع پیشنهادی دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم زمین به شرح زیر است:

زبان عمومی و تخصصی:

۱- Physical geology

۲- Understanding Earth

۳- زبان تخصصی زمین‌شناسی، مرتضی پیروز

۴- Essential geology

۵- (Taker) sedimentary

رسوب‌شناسی و پترولوژی سنگ‌های رسوبی:

۱- رسوب‌شناسی، رضا موسوی حرمی

۲- سنگ‌شناسی رسوبی، موریس.ای.تاکر، ترجمه: موسوی حرمی و اسدا… محبوبی

۳- کتاب رسوب‌شناسی، دانشگاه علوم پایه دامغان، مهندس اهری پور

۴- مبانی زمین‌شناسی، ادوارد.جی.تاربوک و فردریک.ک.لوتگن، ترجمه: رسول اخروی

۵- رسوب‌شناسی، معتمد

۶- رسوب‌شناسی، اهری

آب‌های زیرزمینی:

۱- آب‌های زیرزمینی، دکتر صداقت

۲- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی، دکتر علیزاده

زمین‌شناسی ایران:

۱- زمین‌شناسی ایران تألیف خسروتهرانی

۲- زمین‌شناسی ایران، دکتر درویش‌زاده

۳- زمین‌شناسی ایران، آقا نباتی

۴- زمین‌شناسی ایران آقانباتی

زمین‌شناسی نفت:

۱- زمین‌شناسی نفت، تألیف محمدرضا رضایی

۲- زمین‌شناسی نفت، تألیف ریچارد سلی، ترجمه سروش مدبری

۳- زمین‌شناسی نفت، تألیف صیرفیان

ژئوشیمی:

۱- اصول ژئوشیمی، برایان میسون، ترجمه فرید مر

۲- ژئوشیمی رسوبی، دکتر محمد حسین آدابی

سنگ‌شناسی و پترولوژی:

۱- سنگ‌شناسی آذرین، دکتر سید مسعود همام

۲- سنگ‌شناسی دگرگونی، تألیف دکتر علی درویش‌زاده

۳- سنگ‌شناسی رسوبی، موریس.ای.تاکر

۴- سنگ‌شناسی رسوبی، دکتر سحابی

۵- سنگ‌شناسی آذرین، تألیف دکتر علی درویش‌زاده

۶- پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین، تألیف حسین معین وزیری و علی احمدی

۷- سنگ‌شناسی رسوبی، تألیف فریدون سرابی

۸- رسوب‌شناسی، تألیف رضا موسوی حرمی

دیرینه‌شناسی:

۱- دیرینه‌شناسی، دکتر خسروتهرانی

۲- جزوه دیرینه‌شناسی، دکتر عزیزالله طاهری

زمین‌شناسی مهندسی:

۱- مبانی زمین‌شناسی مهندسی، تألیف دکتر محمدحسین قبادی

۲- مکانیک خاک، تألیف داس، ترجمه شاپور طاحونی

۳- مبانی زمین‌شناسی مهندسی، تألیف حسین معماریان

۴- درآمدی بر مکانیک سنگ، تألیف کاستیاما و وتوکوری ترجمه حسینی

زمین‌شناسی ساختمانی:

۱- زمین‌شناسی ساختمانی (جزوه درسی)، دکتر الیاسی

۲- زمین‌شناسی ساختمانی، دکتر پورکرمانی

۳- زمین‌شناسی ساختمانی، دکترمهدی علوی، سازمان زمین‌شناسی

چینه‌شناسی:

۱- اصول چینه‌نگاری، تألیف حسین وزیر مقدم و مسعود کیمیاگری

۲- اصول چینه‌نگاری، وزیری، طاهری و جعفریان

۳- اصول چینه‌شناسی، ایرج مغفوری

۴- جزوه چینه‌شناسی، دکتر شمیرانی

زمین‌شناسی اقتصادی:

۱- زمین‌شناسی اقتصادی کاربردی، تألیف جمشید شهاب پور و محمدحسن کریم‌پور

۲- مقدمه‌ای بر زمین‌شناسی کانسنگ‌ها، فرید مر و جواد مقدسی

۳- مبانی زمین‌شناسی اقتصادی، عبدالمجید یعقوب‌پور

۴- زمین‌شناسی اقتصادی، دکتر فرید مر

زمین‌شناسی زیست‌محیطی:

۱- زیست‌محیطی (غضبان)

۲- زیست‌محیطی (غفوری و حافظی قورس)

 

نظری بدهید