کنکور ارشد

توضیحات محصول

مجموعه‌ سوالات کامل  ۶ سال ۸۶ تا ۹۳ کنکور ارشد علوم‌ جغرافیایی

معرفی رشته علوم جغرافیا  کد رشته: ۱۱۰۲

جغرافیا در مقطع کارشناسی در چهار شاخه اصلی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی،‌کارتوگرافی و جغرافیا سیاسی- نظامی ارائه می‌شود و هر یک از گرایشهای جغرافیای طبیعی و انسانی دارای گرایشهای متعددی هستند. البته تفاوت هر گرایش با گرایش دیگر تنها در ۸ واحد تخصصی است و به همین دلیل بسیاری از دانشگاه‌ها در دفترچه راهنمای آزمون سراسری، گرایشهای موجود در دانشگاه خود را ذکر نکرده و تنها به شاخه‌های اصلی جغرافیا که در آن دانشگاه تدریس می‌شود، اشاره نموده‌اند. 

شاخه جغرافیای طبیعی: 

جغرافیای طبیعی علمی است که محیط طبیعی و تأثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان را مطالعه می‌کند. این علم در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است. 

گرایش ژئومورفولوژی: 

ژئومورفولوژی بیشتر به پدیده‌های سطح زمین توجه دارد یعنی، ریخت یا چهره زمین را مطالعه می‌کند. به همین دلیل این علم ارتباط نزدیکی با زمین شناسی دارد و تحت تأثیر یافته‌های علم زمین‌شناسی است. چرا که ریخت یا شکل ظاهری زمین، تبلور اتفاقات درون زمین می‌باشد. البته زمین‌شناسی بیشتر به اعماق و لایه‌های درونی زمین می‌پردازد اما ژئومورفولوژی فرآیندهای بیرونی یا سطحی زمین را مطالعه می‌کند. 

دروس تخصصی گرایش ژئومورفولوژی: 

ژئومورفولوژی مناطق شهری، نقشه‌ها و نمودارهای ژئومورفولوژی، هیدرولوژی کاربردی، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، تفسیر نقشه( توپوگرافی و زمین شناسی)، پایان نامه 

گرایش آب و هواشناسی (اقلیم): 

رشته آب و هواشناسی فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره زمین، حرکات جو و قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات و تأثیر این فعالیت‌ها بر روی زیست و فعالیت انسان‌ها، جانداران و محیط بی‌جان سیاره زمین را مطالعه می‌کند. این گرایش بیشتر مسائل آب و هوا و تأثیر عناصر و عوالم اقلیمی در فعالیت انسان و مسائل بهره‌برداری از زمین مثل کشاورزی مطرح می‌شود. 

درس‌های این رشته در طول تحصیل: 

دروس مشترک بین شاخه‌های جغرافیا: جغرافیای آب، جغرافیای خاکها ، جغرافیای زیستی، آب و هوای ایران، ژئومورفولوژی ایران، منابع و مسائل آب ایران، اصول و روشهای برنامه‌ریزی ناحیه‌ای،‌مبانی جغرافیای جمعیت، مبانی جغرافیای روستایی،‌مبانی جغرافای اقتصادی: کشاورزی، مبانی جغرافیای اقتصادی: صنعت، حمل و نقل و انرژی ، جغرافیای سیاسی، مبانی جغرافیای شهری، جغرافیای کوچ نشینی، پژوهش میدانی در جغرافیا ( روش تحقیق عملی) ، زمین در فضا، ریاضیات، آمار و احتمالات ۱، منابع و مآخذ جغرافیای ایران، فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی، تاریخ علم جغرافیا، کارتوگرافی (نقشه‌کشی)، نقشه‌برداری ( نظری و عملی)، نقشه خوانی، روش تحقیق: نظری، اصول سنجش از دور، کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره‌ای در جغرافیا، آمار و احتمالات: ۲ کاربرد آمار در جغرافیا، کامپیوتر در جغرافیا، مبانی علم جغرافیا، زمین‌شناسی برای جغرافیا، مبانی اقلیم شناسی، آب و هوای کره زمین، مبانی ژئومورفولوژی: ۱ ساختمانی، مبانی دینامیک. 

ژئومورفولوژی :۱ 

دروس اصلی مشترک بین گرایشهای جغرافیای طبیعی: 

جغرافیای قاره‌ها، جغرافیای کوارترنر، زمین‌شناسی ایران، مسایل جغرافیایی مناطق خشک ایران، حفاظت خاک، جنگل و مرتع و مسایل آن در ایران، جغرافیای ناحیه‌ای ایران، متون جغرافیای طبیعی به زبان خارجی 

جغرافیای انسانی ایران(۱): 

جمعیت اقتصادی ، جغرافیای انسانی ایران (۲): (شهری- روستایی) ، نقشه‌برداری تکمیلی، مبانی محیط زیست، ژئومورفولوژی اقلیمی، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ، (با تأکید بر ایران). 

شاخه کارتوگرافی: 

کارتوگرافی هنر، علم و فن تهیه انواع نقشه برای استفاده در ساختار اقتصادی، فرهنگی، دفاع ملی، روابط بین الملل، تعلیم و تربیت، جهانگردی و موارد متنوع دیگر است. یعنی یک جغرافیدان به یاری نقشه اطلاعات دقیقی درباره موقعیت‌ها و پراکندگی‌ها به دست می‌آورد. حال با توجه به این که ما صدها نوع نقشه داریم، مشخص است که تهیه یک نقشه نیاز به مهارتی خاص دارد که این مهارت را دانشجوی رشته کارتوگرافی به دست می‌آورد. 

دروس پایه و اصلی : 

ریاضیات، سنجش از راه دور، ژئومورفولوژی ایران، جغرافیای آبهای ایران،‌منابع و مآخذ جغرافیای ایران، متون جغرافیایی به زبان خارجی، جغرافیای خاکها، جغرافیای نظامی ایران، مبانی جغرافیای سیاسی ، فلسفه‌ی جغرافیا، زمین در فضا،‌زمین‌شناسی برای جغرافیا، مبانی آب و هواشناسی،‌جغرافیای آبها، ژئومورفولوژی عمومی، جغرافیای زیستی، کاربرد آمار در جغرافیا، جغرافیای اقتصاد عمومی، جغرافیای جمعیت، جغرافیای روستایی(عمومی و ایران)، جغرافیای شهری (عمومی و ایران) 

دروس تخصصی: 

آمار و احتمالات، کامپیوتر، فیزیک نور، کلیات جغرافیای جهان، تئوری خطاها، فتوگرامتری، تفسیر عکس، هیدروگرافی، نقشه برداری، کارتوگرافی ریاضی،‌کارتوگرافی موضوعی، عکاسی و فن چاپ، گرافیک، اردو نقشه‌برداری هیدروگرافی، پروژه کارتوگرافی، کارتوگرافی کامپیوتری، جغرافیای خلیج فارس، ژئودزی عمومی، نجوم ژئودزی، کارتوگرافی. 

شاخه جغرافیای انسانی: 

جغرافیای انسانی به عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم جغرافیا در دو گرایش جغرافیای شهری و روستایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورمان ارائه می‌شود. 

گرایش جغرافیای شهری: 

جغرافیای شهری به مطالعه مسائل مهمی از جمله گسترش شهرها، مسائل اقتصادی و جمعیتی شهرها و همچنین بحث روز جغرافیای شهری یعنی توریسم می‌پردازد. بررسی نحوه اشغال فضا، نوع تمرکز و پراکندگی مشاغل نیز در یک شهر و همچنین چگونگی جابجایی از محل کار به سکونت، ارتباط شغل و مسکن و تأثیرات متقابل و چند جانبه‌ای که میان این متغیرها برقرار است، در جغرافیای اجتماعی شهرها بررسی می‌شود. 

دروس تخصصی گرایش جغرافیای شهری: 

اقتصاد شهری، شهرها و شهرک‌های جدید،‌روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، اصول و روشهای برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی شهری در ایران، کارگاه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای( روش تهیه تفسیر طرح‌های شهری و منطقه‌ای)، پایان نامه 

گرایش جغرافیای روستایی: 

این گرایش به بررسی رابطه شهر و روستا، برنامه‌ریزی و توسعه روستایی، نوسازی و آینده روستاها، روستاهای آینده، علل و عوامل مهاجرت روستانشینان، بهداشت و اوقات فراغت روستائیان، حفظ محیط زیست، نحوه حمل و نقل، کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی روستاها می‌پردازد. 

دروس تخصصی گرایش جغرافیای روستایی: 

اصول و روشهای برنامه‌ریزی روستائی ، اقتصاد روستائی، روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، برنامه‌ریزی روستائی در ایران، کارگاه برنامه‌ریزی روستائی(روش تهیه و تفسیر طرحهای روستائی)، پایان نامه 

گرایش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری: 

گرایش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری تلاش می‌کند تا با توجه به عوامل انسانی و طبیعی موجود در هر شهر، برای مسائل جمعیتی ، اقتصادی، زیست محیطی آن برنامه‌ای بیندیشد تا مطابق این برنامه مهندسین معمار، عمران، سازه و تأسیسات، بخشهای مختلف شهر را طراحی کرده و یا مشکلات شهر را حل نمایند. 

دروس اصلی مشترک بین گرایشهای جغرافیای انسانی: 

جغرافیای جمعیت ایران، جغرافیای روستائی ایران، جغرافیای شهری ایران، جغرافیای اقتصادی ایران: ۱ کشاورزی، جغرافیای اقتصادی ایران: ۲ صنعت، حمل و نقل انرژی، اصول علم اقتصاد، نظریه‌های اقتصادی و اقتصاد توسعه، متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی، نقشه‌ها و نمودارهای موضوعی در جغرافیای انسانی،‌ویژگیهای جغرافیای انسانی مناطق خشک ایران، جغرافیا و صنعت توریسم، ویژگیهای جغرافیایی کشورها توسعه یافته، ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی، ویژگیهای جغرافیایی آسیایی میانه، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری و روستایی،‌جغرافیای تاریخی ( با تأکید بر ایران).

نظری بدهید