توضیحات محصول

فهرست مطالب

  1. نحوه شکل گیری RIPE و RIPE NCC
  2. آشنایی با RIPE
  3. آشنایی با RIPE NCC
  4. وضعیت آدرسهای IP
  5. مراحل واگذاری آدرس

نحوه شکل گیری RIPE

در ۲۲ ماه مه ۱۹۸۹ تعدادی از اپراتورهای شبکه اینترنت اروپا در شهر آمستردام گردهم آمدند

lگردهم آیی زمانی بود که جنگ TCP/IPو OSI تشدید شده بود

 عقیده اکثریت در اروپا این بود که OSI خوب و TCP/IP بد است

اولین اجلاس با ۱۴ شرکت کننده و بمدت نیم روز تشکیل گردید

lاهداف اصلی

تبادل اطلاعات و تجربیات بین شرکت کنندگان

تشکیل یک بانک اطلاعاتی مرکزی برای ذخیره سازی اطلاعات اجرایی

 

تعداد صفحات:۵۱ صفحه

 

نظری بدهید