کلینزمن مذاکره با ژاپنی‌ها را تکذیب کرد » مارکت فایل
true
true
false