چندهزار مبتلا به ایدز در ایران وجود دارد؟ » مارکت فایل
true
true
false