چرا شفر باید در استقلال بماند؟/ آیا هواداران شفرِ بدون جام و سهمیه را می‌خواهند؟ » مارکت فایل