هواداران پرسپولیس به برخی بازیکنان نپردازند تا مغرور نشوند!/ به خاطر عدم دعوتم به تیم ملی از همسرم عذرخواهی می‌کنم » مارکت فایل