هزینه استقلال برای اردو و بازیکنان خود » مارکت فایل
true
true
false