نخستین واکنش نیمار پس از حذف از جام جهانی » مارکت فایل
true
true
false