فعال سازی پرداخت با موبایل USSD » مارکت فایل
true
true
false