عکس/ گریم جالب گلزار و مدیری در فیلم جدیدشان » مارکت فایل