عکس/ لیورپول با چه ترکیبی بازی خواهد کرد؟ » مارکت فایل
true
true
false