عکس/ تمرین تیم ملی در روز شوخی بازیکنان با طارمی و سردار » مارکت فایل