عکس/ اجتماع ۳۰هزارنفری بسیجیان در اصفهان » مارکت فایل