شاکی سرخپوشان به سیم آخر زد؛: پولم را می‌خواهم و دیگر مهم نیست پرسپولیس ضربه می‌خورد! » مارکت فایل