رکورد جالب دو تیم اروپایی در افتتاحیه های جام جهانی » مارکت فایل