رونالدو با بند جنجالی قراردادش به پاریسن ژرمن می رود؟ » مارکت فایل