حمله توییتری ترامپ به ۲ روزنامه معروف آمریکایی » مارکت فایل
true
true
false