انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیته اصناف/دبیرکل حزب همت: دولت نتوانست مشکل معیشت مردم را حل کند » مارکت فایل