امیر قطر جزئیات مذاکرات با ماکرون را فاش کرد » مارکت فایل